Picture1

ครูมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์กระบวนการ 3 ดีสู่เด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ภูมิปัญญา พื้นที่กิจกรรมทางกาย เป็นแนวคิด ของการสร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก”  โดย เน้นไปที่การสร้างสุขภาวะที่ดี 4 ด้าน (กาย จิต สังคม ปัญญา) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี  นั่นก็คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี 

line_274199578011486

กระบวนการสำหรับครูปฐมวัย สำหรับการส่งเสริมเรื่องเท่าทันสื่อในเด็กปฐมวัย

สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นการรู้เท่าทันสื่อ เป็นการเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์สำคัญที่ได้รับ เพื่อให้เกิดทักษะ และสุดท้ายเกิดความรู้ความเข้าใจ  

Picture1

สสส.สนับสนุนแนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) กับวิถีชีวิตปกติใหม่  ในยุคโควิด-19

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ที่เริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่แนวทางการเป็น พื้นที่ 3 ดี ขยายผลสู่ ครอบครัว สู่ชุมชน

1111

ชวนคุย : นวัฒกรรมสื่อสร้างเสริม วิถีชีวิตชุมชนทากาศ จ.ลำพูน

ศพด.ทต.ทากาศ ในการนำยุทธศาสตร์ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ไปปรับใช้พัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน จนก่อเกิดเป็นความสำเร็จของพื้นที่

337292872_1003342973985326_1605821724061881004_n

ขั้นไดใหญ่ จ.ยโสธร เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ 3ดี เพื่อเด็กปฐมวัย กระจายสู่ครอบครัวและชุมชน

ชุมชนบ้านคำฮี ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร นำโดยคุณครูสิริภัทร วงศ์ษาสน พร้อมคณะทำงาน เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยแนวคิดนิเวศสามดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน

คณะทำงานได้สร้างพื้นที่3ดี ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งในครอบครัวและชุมชน โดยการปรับพื้นที่บริเวณบ้าน ให้เป็นพื้นที่ของเด็ก ได้แก่ ก้าวกระโดด มุมทราย floor play

นอกจากมีคณะทำงาน ยังมีกลุ่มเด็ก เยาวชน ออกมาช่วยสร้างพื้นที่3ดี โดยคุณครูสิริภัทร วงศ์ษาสน ได้เล่าไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จะเข็นรถมา ทุกคนอาสาอยากทำด้วย ไม่คาดคิดมาก่อน พวกเขาเชื่อว่า สิ่งที่พี่จะทำ จะทำให้พวกเขาสนุกแน่ๆ”

338965046_1589536558182356_899127742965284931_n

“พรั่งพร้อมพลังร่วม” โครงการมหัศจรรย์นิเวศ3ดีเพื่อเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านป่าหมาก

โครงการมหัศจรรย์นิเวศ3ดีเพื่อเด็กปฐมวัย

ศพด.บ้านป่าหมาก

(เด็ก37คนครู3คน)​

สังกัดอบต.ศาลาลัย

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันต์ในความรับผิดชอบของคุณครูไสว พิมพ์สวัสดิ์(ครูอ้อม)มี

หัวหน้าโสภา สุขสมัย รักษาการปลัดอบต.ศาลาลัยเป็นที่ปรึกษา

โครงการนี้เป็นการทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นชาติพันธ์ุกระเหรี่ยงบนที่ราบสูงที่มีพลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมรับรู้และให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมลงแรงอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี(พี่หมึก)​พี่จ่าเจตน์หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกค่ายสุรสีห์หนาท จังหวัดกาญจนบุรี(ฐานปฏิบัติการ

ตชด.บ้านป่าหมาก)​พระอาจารย์ปฐมพร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าช้างขาว ผู้ใหญ่บ้านม.8พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะผู้ปกครองครอบครัว3ดี

 

338187275_232297236035461_8712042018897582494_n

ติดตามหนุนเสริม ศพด.บ้านดอนยายหนู และขยายเครือข่าย ศพด.บ้านดอนมะขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศพด.บ้านดอนยายหนู สังกัด อบต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมโครงการมหัศจรรย์นิเวศสามดี เพื่อเด็กปฐมวัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลเด็กปฐมวัย โดยมีเครือข่าย ศพด.บ้านดอนมะขาม อบต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดเด่นของ ศพด.บ้านดอนยายหนู คือ สื่อสร้างสรรค์ ที่หลากหลาย เช่น สื่อผลไม้ แผนที่ชุมชน ฯ และมีการจัดพื้นที่เป็นมุมประสบการณ์ต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมละคร ฯ

โดยขณะนี้ ศพด.บ้านดอนยายหนู กำลังขยายแนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ลงสู่ครอบครัวและชุมชน โดยสร้างกิจกรรมครอบครัว 3 ดี(10 ครอบครัว) และปรับพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัย (พื้นที่3ดี)