ข้อมูลเครือข่าย

ภาคเหนือ

12 เครือข่าย

ภาคตะวันตก

6 เครือข่าย

ภาคใต้

8 เครือข่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 เครือข่าย

ภาคกลาง

1 เครือข่าย

ภาคตะวันออก

0 เครือข่าย