338965046_1589536558182356_899127742965284931_n

“พรั่งพร้อมพลังร่วม” โครงการมหัศจรรย์นิเวศ3ดีเพื่อเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านป่าหมาก

โครงการมหัศจรรย์นิเวศ3ดีเพื่อเด็กปฐมวัย

ศพด.บ้านป่าหมาก

(เด็ก37คนครู3คน)​

สังกัดอบต.ศาลาลัย

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันต์ในความรับผิดชอบของคุณครูไสว พิมพ์สวัสดิ์(ครูอ้อม)มี

หัวหน้าโสภา สุขสมัย รักษาการปลัดอบต.ศาลาลัยเป็นที่ปรึกษา

โครงการนี้เป็นการทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นชาติพันธ์ุกระเหรี่ยงบนที่ราบสูงที่มีพลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมรับรู้และให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมลงแรงอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี(พี่หมึก)​พี่จ่าเจตน์หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกค่ายสุรสีห์หนาท จังหวัดกาญจนบุรี(ฐานปฏิบัติการ

ตชด.บ้านป่าหมาก)​พระอาจารย์ปฐมพร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าช้างขาว ผู้ใหญ่บ้านม.8พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะผู้ปกครองครอบครัว3ดี

 

Tags: No tags

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ