338187275_232297236035461_8712042018897582494_n

ติดตามหนุนเสริม ศพด.บ้านดอนยายหนู และขยายเครือข่าย ศพด.บ้านดอนมะขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศพด.บ้านดอนยายหนู สังกัด อบต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมโครงการมหัศจรรย์นิเวศสามดี เพื่อเด็กปฐมวัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลเด็กปฐมวัย โดยมีเครือข่าย ศพด.บ้านดอนมะขาม อบต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดเด่นของ ศพด.บ้านดอนยายหนู คือ สื่อสร้างสรรค์ ที่หลากหลาย เช่น สื่อผลไม้ แผนที่ชุมชน ฯ และมีการจัดพื้นที่เป็นมุมประสบการณ์ต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมละคร ฯ

โดยขณะนี้ ศพด.บ้านดอนยายหนู กำลังขยายแนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ลงสู่ครอบครัวและชุมชน โดยสร้างกิจกรรมครอบครัว 3 ดี(10 ครอบครัว) และปรับพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัย (พื้นที่3ดี)

Tags: No tags

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ