ขั้นไดใหญ่

ชาวขั้นไดใหญ่ จ.ยโสธร ร่วมใจปรับพื้นที่ดี เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดเวลาหน้าจอ  

การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เล่นได้ให้กับเด็ก ทำให้เด็กปฐมวัยได้ออกห่างจากมือถือ แล้วกลับออกมามีกิจกรรมทางกาย ได้ออกมาเล่นกับเพื่อน ได้เล่นอย่างปลอดภัยและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ การออกแบบพื้นที่เล่นสามารถทำให้สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กแต่ละช่วงวัยได้ พื้นที่เล่นได้ (Floor play)

337292872_1003342973985326_1605821724061881004_n

ขั้นไดใหญ่ จ.ยโสธร เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ 3ดี เพื่อเด็กปฐมวัย กระจายสู่ครอบครัวและชุมชน

ชุมชนบ้านคำฮี ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร นำโดยคุณครูสิริภัทร วงศ์ษาสน พร้อมคณะทำงาน เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยแนวคิดนิเวศสามดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน

คณะทำงานได้สร้างพื้นที่3ดี ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งในครอบครัวและชุมชน โดยการปรับพื้นที่บริเวณบ้าน ให้เป็นพื้นที่ของเด็ก ได้แก่ ก้าวกระโดด มุมทราย floor play

นอกจากมีคณะทำงาน ยังมีกลุ่มเด็ก เยาวชน ออกมาช่วยสร้างพื้นที่3ดี โดยคุณครูสิริภัทร วงศ์ษาสน ได้เล่าไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จะเข็นรถมา ทุกคนอาสาอยากทำด้วย ไม่คาดคิดมาก่อน พวกเขาเชื่อว่า สิ่งที่พี่จะทำ จะทำให้พวกเขาสนุกแน่ๆ”