ข้อมูลเครือข่ายสุรินทร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษคูเมือง

มูลนิธิขวัญชุมชน 280/3 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

มูลนิธิขวัญชุมชน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษคูเมือง นำแนวคิด 3ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) บูรณาการ การพัฒนาเด็กพิเศษ โดยการจัดกิจกรรม พื้นที่3ดี และสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กพิเศษ

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ

2ศูนย์การศึกษาพิเศษคูเมืองn