ข้อมูลเครือข่ายลำปาง

ศพด.อบต.นิคมพัฒนา

108 หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ศพด.อบต.นิคมพัฒนา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมือพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชน ให้เด็กมีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม และให้ทุกคนในชุมชน สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การจัดพื้นที่3ดี ในชุมชน

5ศพด.อบต.นิคมพัฒนา