ข้อมูลเครือข่ายพะเยา

ศพด.บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง

บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

ชุมชนบ้านสันโค้งนำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน ให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกเดือน พร้อมนำวัฒนธรรมอีสานล้านนาเป็นเครื่องมือให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมีครูปฐมวัยเป็นแกนหลักในการพัฒนา

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน และการจัดพื้นที่3ดี ในชุมชน

1ศพด.บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง จ.พะเยาn