ข้อมูลเครือข่ายกระบี่

ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว

ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว เลขที่ 12 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190

ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

1ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว จ.กระบี่