ข้อมูลเครือข่ายพะเยา

ศพด.บ้านร่องห้า

บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ชุมชนบ้านร่องห้านำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน ในรูปแบบบ้านต้นไม้ ให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

1 ศพด.บ้านร่องห้า จ.พะเยา_n