ข้อมูลเครือข่ายตรัง

ศพด.บ้านกลิ้งกลอง

99/1 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร หมู่ที่ 3 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92000

ศพด.บ้านกลิ้งกลอง นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

1ศพด.บ้านกลิ้งกลอง_