ข้อมูลเครือข่ายสุราษฎร์ธานี

ศพด.ทต.คลองชะอุ่น

ศพด.เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

ศพด.ทต.คลองชะอุ่น นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

3ศพด.ทต.คลองชะอุ่น