ข้อมูลเครือข่ายเชียงใหม่

ชุมชนบ้านล้านตอง

ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ชมรมผู้สูงอายุบ้านล้านตอง เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกัน ทำงานพัฒนาเด็ก เยาวชนในชุมชน โดยนำทักษะที่ตนมี ถ่ายทอดให้เด็ก ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมล้านนา เรียนรู้ศิลปะ ซึ่งทำให้เด็ก เยาวชน มีความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ กับผู้สูงอายุมากขึ้น

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กในชุมชน

2ชุมชนบ้านล้านตอง